ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์

8593697103

ดาวน์โหลด

>> หนังสือราชการภายนอก

>> บันทึกข้อความ

(301) 459-4350

>> แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์

>> แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์

6027354981

(785) 503-9551

>> แผ่นพับแนะนำศูนย์วิทยาศาสตร์

plantar veins

(302) 450-7647

สถิติการใช้งาน
 à¸§à¸±à¸™à¸™à¸µà¹‰
5
 à¹€à¸”ือนนี้
297
 à¸›à¸µà¸™à¸µà¹‰
297Real-Time PCR

สามารถวัดปริมาณของดีเอ็นเอเป้าหมายตั้งต้นจากสิ่งต้องการตรวจวัดได้และสามารถวัดปริมาณดีเอ็นเอที่เพิ่มขึ้นมาได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอให้กระบวนการเสร็จสิ้นก่อน ...ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

8152196843160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com