+47 33 47 33 47 2532442775

Velferdsteknologi siden 1985 — Fra idé til produkt

(915) 937-0497

 • Brannvarsling
 • Kollegavarsling
 • Hørselstekniske hjelpemidler
 • Løsninger pÃ¥ arbeidsplassen
 • Nabovarsling
 • App-løsninger
 • Spesialløsninger

Les mer

636-344-2691

 • God talelyd til publikum
 • Stemmeforsterkning
 • Lydutjevning / Universell Utforming
 • Konferansesystemer
 • Hørselstekniske hjelpemidler
 • Løsninger for barnehager og skoler
 • God lyd pÃ¥ arbeidsplassen
 • Spesialløsninger

Les mer

 

Velferdsteknologi

 • Egenvarsling
 • Vandringsalarm
 • Assistansealarmer
 • Sengevakt
 • Varsling til nærperson
 • Stemmeaktivert varsling
 • Sykehjem/aldershjem/omsorgsboliger
 • Spesialløsninger

Les mer

 

Blogg

Kollegavarsling på tannlegekontor

På et tannlegekontor er det ofte flere tannleger enn tannlegeassistenter / tannlegesekretærer, og mange benytter stemmen for å tilkalle assistanse. På grunn av strenge hygieniske krav blir det for tungvint å benytte trykknapper, da disse stadig må...

read more

Et godt lydmiljø gir bedre læring

I støyende omgivelser må man anstrenge seg for å oppfatte hva som blir sagt. Dette påvirker evnen til å ta til seg ny kunnskap, og for at ny kunnskap skal lagre seg i hukommelsen.  Et godt lydmiljø kommer både lærer og elev til gode. Men når støy er en del...

read more

Varslingssystemer for daglig trygghet

FlexiBlink er et sikkert og trådløst varslingssystem for daglige signaler og alarmer i hjem og på arbeidsplass. Systemet tilpasses brukerens behov og sørger for at varslingen kommer tydelig frem.     FlexiBlink varslingssystem er svært fleksibelt og kan...

read more

Varslingsmottaker IRIS Touch

IRIS Touch er en varslingsmottaker i FlexiBlink varslingssystem. Den varsler alarmer og daglige signaler med lyd, lys, tekst, symboler og/ eller tale.  Systemet kan enkelt utvides og tilpasses med et bredt utvalg innen de mest brukte varslinger av daglige signaler og alarmer. Les mer om IRIS Touch her.